Eventy

Zdarzenia są albo (na ogół jednorazowymi, jednodniowymi) formami prezentacji, albo też stanowią formy pośrednie pomiędzy klasycznymi elementami programu, takimi jak „galeria” czy „festiwal”.
 
OFFicyna od wielu lat swoją działalnością prowadzi dyskurs o aktualnym obszarze sztuki, dotykając granic jego współczesnej definicji. Dlatego też zdarzenia z jednej strony charakteryzują nasze merytoryczne pole zainteresowań – organizujemy pokazy multimediów, performance, ale i dyskusje o historii Szczecina czy promocje książek. Z drugiej strony każdorazowo wypracowujemy taką formę prezentacji lub publicznej współkreacji, która możliwie najpełniej wyraża ideę planowanego działania. Zdarzeniami bywają więc zarówno działania jednostkowe, jak i przedsięwzięcia cykliczne (choć wówczas najczęściej przyjmują formę „własnych projektów”). Wiele z naszych inicjatyw wymyka się podziałowi na „wystawę”, „zdarzenia” czy „festiwal”, nawet jeśli posiada jedno z tych słów w nazwie.