Warsztaty rozwoju osobowościowego'19

Cykl warsztatów rozwoju za pośrednictwem dzieła sztuki, w szczególności dzieła filmowego i działań towarzyszących dla środowisk społeczności z utrudnionym dostępem do kultury. Warsztaty realizowane w ramach projektu „Pracownie filmowe: Scenariusz na Życie”.

 

Warsztaty “Filmowa Akademia Reportażu: Życie Twój scenariusz”

W ramach zajęć uczestnicy w oparciu o prezentowane dzieła filmowe podejmują ważne tematy dyskursu społecznego – człowieczeństwo; bezdomność; poczucie utraty; pieniądze i ich brak; wolność i jej utrata; niezależność; rodzina i jej brak; relacje damsko-męskie; przyjaźń. W wyniku warsztatów uczestnicy zachęceni będą do opowiedzenia własnej historii i wyreżyserowania krótkiej formy dokumentalnej na ważny dla nich temat.

 

Warsztaty "Reżyseria osobowości"
Moderatorzy w oparciu o medium współczesnego filmu dokumentalnego i dokumentartu, podejmują ważny dyskurs społeczny, pracują na zasobach uczestników warsztatów, ukazują im możliwość trwałej zmiany nieakceptowanych społecznie zachowań.

 

Rozwój wyobraźni dzieci młodszych za pośrednictwem medium animacji kukiełkowej
Przewidziane dla – jak w opisie powyżej. Polega na zabawie odgrywania roli, do jakiej zdolne są już dzieci trzyletnie. Poprzez zabawę dziecko wyraża swój wewnętrzny świat, zarówno poznawczy, jak i emocjonalny.

 

Warsztaty „Trening umiejętności społecznych”
Film współczesny jest nośnikiem ważkich społecznie treści. Tematy, jakie będą poruszane w ramach warsztatów to m.in.: miłość, zakochanie, przyjaźń, historie młodych dorosłych z innych kultur, hobby, sposób na rozwój pasji.

 

"Podwieczorki w Szortach"
"Podwieczorki w Szortach" to projekcje krótkometrażowych filmów animowanych dla dzieci, połączone z warsztatami plastycznymi. Dzieci za pomocą wybranych przez nie form ekspresji – m.in. rysunek, wydzieranki, plakat, kukiełkowa animacja -  uczą się nowych form ekspresji.

 

 

Organizator projektu: