Pracownie filmowe "Scenariusz na życie'20

 

Z przyjemnością pragniemy podzielić się z Państwem dobrą wiadomością. Dzięki hojności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miasta Szczecin oraz Województwa Zachodniopomorskiego Pracownie filmowe: Scenariusz na Życie doczekały się w 2020 roku drugiej odsłony. Po raz kolejny realizować będziemy ponad 120 spotkań w 8 miastach województwa Zachodniopomorskiego, wszędzie tam, gdzie dostęp do kultury z różnych względów jest ograniczony ze względu niepełnosprawność bądź bariery ekonomiczne, prawne czy społeczno-mentalne. W tym roku przywitały nas Szczecin, Stargard, Pyrzyce i Kozielice, Police, Stepnica, Ryszewko oraz Golczewo i okolice. 
 
Pracownie filmowe cieszyły się w zeszłym roku dużym zainteresowaniem zarówno wśród prowadzących zajęcia, jak i wśród odbiorców działań. Dzięki temu powiększyliśmy podczas drugiej edycji projektu tak liczbę zaangażowanych w realizacje projektu profesjonalistów, jak i liczbę osób, dla których działamy. Po raz pierwszy zawitaliśmy m.in. do szczecińskich domów dziecka i do przedszkola specjalnego w Pyrzycach, do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Golczewie, GOKiS’u w Golczewie oraz Polickiego Stowarzyszenia Abstynentów „Ostoja”. 
 
Poszerzyliśmy również naszą ofertę. I tym razem nie tylko oglądaliśmy filmy i dyskutowaliśmy o nich. Oferta, którą kierowaliśmy do odbiorców naszych działań wyglądała następująco: 
 
 1. projekcje filmowe wraz z dyskusyjnym klubem filmowym (dla dorosłych i młodzieży),
 2. warsztaty „Filmowa Akademia Reportażu” (dla młodzieży i dorosłych, na których uczestnicy zachęcani są do    opowiedzenia własnej historii), 
 3. warsztaty „Reżyseria osobowości” (dla młodzieży i dorosłych, podczas których pracujemy w obszarze inteligencji    emocjonalnej i filtrów poznawczych),
 4. warsztaty storyboard (dla dzieci i młodzieży, na których dowiadujemy się, czym storyboard różni się od    scenariusza czy komiksu),
 5. warsztaty krótkich form filmowych (dla młodzieży i dorosłych, na których można np. nakręcić teledysk),
 6. warsztaty „Od myśli do filmu” (dla młodzieży, na których realizujemy wspólnie z młodzieżą krótki film), 
 7. warsztaty animacji poklatkowej (dla dzieci i młodzieży, podczas których tworzymy krótką bajkę w tej technice),
 8. terapia dzieci młodszych za pośrednictwem filmu i animacji kukiełkowej (dla dzieci przedszkolnych i w młodszym    wieku szkolnym, podczas których dziecko wyraża swój wewnętrzny świat),
 9  „Podwieczorki w szortach” (projekcje bajek dla dzieci, którym w zależności od dostępności czasowej towarzyszą    warsztaty arteterapeutyczne),
10. warsztaty „Życie Twój scenariusz” (dla młodzieży i dorosłych, podczas których zastanawiamy się nad naszymi idealnymi losami i nabywamy kompetencje w zakresie przedsiębiorczości), 
11. filmowe lekcje kultury (dla młodzieży, podczas których poznajemy film jako dzieło sztuki i medium współczesnej kultury),
12. trening umiejętności społecznych (dla młodzieży i dorosłych – filmowo pracujemy podczas nich w obszarach dysfunkcji społecznych),
13. warsztaty dramy „Teatralne puzzle (dla młodzieży i dorosłych, podczas których w oparciu m.in. o performance uczymy się w konstruktywny sposób wyrażać nasze emocje).
 
Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem w tym roku zajęcia oprócz tradycyjnych warsztatów i DKF’ów przeniosły się częściowo do Internetu.
 
 
Czerwiec
 
W czerwcu spotkaliśmy się z dziećmi i młodzieżą dzięki uprzejmości Fabryki Dobrego Czasu: z milusińskimi z Przedszkola Specjalnego Puchatek w Pyrzycach, gdzie miała miejsce terapia dzieci młodszych za pośrednictwem animacji kukiełkowej oraz przedszkola przy ulicy Zabytkowej w Pyrzycach, gdzie poznawaliśmy historię ruchomych obrazów i tworzyliśmy filmy w technice animacji poklatkowej. Odwiedziliśmy także dzieci i młodzież uczących się w szkole podstawowej w Kozielicach i w Liceum w Pyrzycach, gdzie przeprowadziliśmy warsztaty „Od myśli do filmu”.
 
Lipiec / Sierpień
 

W wakacje nie zwolniliśmy filmowych wysokich obrotów. W lipcu zawitaliśmy z warsztatami animacji poklatkowej do kilku domów szczecińskiego Centrum Opieki nad Dzieckiem – wspólnie filmowo bawiliśmy się m.in. w Domie pod Platanami i Maciejkowej Przystani. Kolejny wakacyjny miesiąc – sierpień – przyniósł zabawę animacją w jeszcze jednej szczecińskiej placówce COnD – tym razem gościliśmy w Domu nad Jeziorem. 
 

Wrzesień
 

Wrzesień przyniósł ekspansję filmowych spotkań na kolejnych partnerów. Z projekcjami filmowymi połączonymi z dyskusyjnymi klubami filmowymi pojawiliśmy się w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas na ulicy Strzałowskiej. Rozpoczęliśmy też filmowe działania w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ryszewku. Kontynuowaliśmy warsztaty animacji poklatkowej w przestrzeniach Szczecińskiego Inkubatora Kultury INKU oraz w Galerii Tworzę się na Tkackiej 1 dla dalszych placówek COnD – Domu pod Lipą, Domu pod Kasztanami i Przy Fontannach. Działaliśmy również dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Golczewie i okolicach oraz dla Golczewskiego Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie przeprowadziliśmy warsztaty krótkich form filmowych. Z warsztatami „Filmowa Akademia Reportażu” i warsztatami krótkich form filmowych zagościliśmy również w Polickim Stowarzyszeniu Abstynentów „Ostoja”.

Październik


Nie zwolniliśmy ani na chwilę w październiku – kontynuowaliśmy spotkania w MOS w Ryszewku, warsztaty „Życie Twój scenariusz” przeprowadziliśmy dla polickiej Ostoi, a warsztaty animacji poklatkowej miały miejsce w Centrum Opieki nad Dzieckiem. Pojawiliśmy się również z DKF’em u naszych starych znajomych – Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Nehringa oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy.Listopad

Listopad oprócz działań stacjonarnych w realu dla MOS w Ryszewku przeniósł nas częściowo do Internetu. W taki sposób projekcje filmowe z dyskusyjnym klubem filmowym prowadziliśmy dla podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Oddział Szczecin czy GOK w Stepnicy (w tym miejscu odbywały się również warsztaty dramy „Teatralne puzzle”) oraz warsztatowo działaliśmy dla młodzieży i młodych dorosłych z Trzebieży.
Grudzień

Na zakończenie roku, w grudniu, kontynuujemy zajęcia w Stepnicy, Trzebieży oraz dla placówek Caritasu przy ulicy Strzałowskiej i Nehringa w Szczecinie. Przed nami jeszcze projekcje filmowe wraz z DKF’ami dla Polskiego Związku Głuchych, Oddział Szczecin, Caritas w Stargardzie, gdzie pokażemy produkcje nagrodzone na tegorocznym Szczecin Film Festiwal oraz dla młodzieży z Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Planujemy również w miarę dostępności osadzonych projekcję dla podopiecznych więzienia w Goleniowie.
I tym razem filmowe spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców naszych działań, o czym świadczy chęć współpracy w roku 2021 wyrażona przez wszystkich naszych partnerów. 
 

Filmy i spotkania zrealizowane w ramach projektu Pracownie filmowe: Scenariusz na Życie'20.
 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

                              
 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasta Szczecin

                              
 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

                              


Organizator:
Stowarzyszenie OFFicyna