Strefa Berka: Maciej Wierzbicki - Źródła 28.11–10.12.08

Młody toruński artysta posługujący się analogowymi środkami wyrazu z pogranicza rzeźby i instalacji. Blacha, kamień, woda łączone są w estetyczne formy porządkujące przestrzeń i otwierające nowe przestrzenie znaczeniowe o potężnej sile wyrazu, przywodzącej na myśl symbole.
Wystawa została zrealizowana w ramach cyklu „strefa berka”. Cykl ten przekazuje funkcję kuratorską samym twórcom – wystawiający artysta wybiera swojego następcę. W ten sposób prezentowany w m/s OFFicyna w 2007 r. Krystian Jajszczyk polecił Macieja Wierzbickiego.
dodane:: 2008-11-28