Monika Szpener - Głowa

„Prace (…) są efektem doświadczeń z portretem. Poszukiwanie w nim ciekawych plastycznie form doprowadziło do stopniowego usunięcia detalu oraz elementów mówiących o podobieństwie fizycznym. Głowa stała się dla mnie  formą symboliczną, zawierającą niezliczoną ilość problemów, dającą zarazem obraz złożoności natury ludzkiej, niemożności jej owładnięcia i jasnego zdefiniowania”.
 
Monika Szpener
added:: 2008-12-01