Puk, puk!


Puk, puk! Jesteśmy tu

 

Projekt “Puk, puk! Jesteśmy tu” to kolejne działanie Stowarzyszenia OFFicyna włączające w obieg kultury wyjątkowych ludzi żyjących w wyjątkowych okolicznościach. Przygotowany jest m.in. dla dzieci i młodzieży z ośrodków Centrum Opieki nad Dzieckiem, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych w województwie zachodniopomorskim. Działać będziemy również dla 30 osadzonych w okręgu koszalińskim Inspektoratu Służby Więziennej oraz 160 osób Bezdomnych ze Schronisk Caritas w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. 

 

Dzięki realizacji 90 animacyjnych spotkań w obszarze nowych mediów, inspirowanych filmami, wspólnie pracować będziemy nad wzmocnieniem zasobów i zdolności artystycznych, a także odbudowy poczucia własnej wartości uczestników projektu. “Puk puk! Jesteśmy tu” to działania, w których dzielimy się autobiograficznymi historiami uczestników w formie filmu, 3 słuchowisk i 3 opowieści multimedialnych emitowanych szerokopasmowo. 

 

Pragniemy zmienić stereotypowe, czesto bezzasadnie krzywdzące postrzeganie w społeczeństwie osób, do których kierujemy działania projektowe. Przyjętym przez nas założeniem jest uzmysłowienie innym członkom społeczeństwa, że problem utraty rodziny, wolności i bezdomność może dotyczyć każdego z nas, a podstawowe potrzeby uczestników projektu “Puk, puk! Jesteśmy tu” nie odbiegają od naszych potrzeb. 

 

Projekt śledzić będzie można na Facebooku, niniejszej podstronie internetowej oraz poprzez kampanię promocyjną o zasięgu ogólnopolskim. 

 

Projekt finansowany przez Islandię Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny