OFFicyna - place of art: 1998-2007: Wspomnień czar

Impreza zapowiadała rok jubileuszowy. Jednodniowe przedsięwzięcie zaprezentowało wybraną dokumentację dotychczasowych działań, projekty własne miejsca sztuki oraz ówczesny stan działalności Ośrodka.

Impreza przygotowana została wspólnie ze Środkiem Miasta.

added:: 2008-03-01