Marcin Berdyszak: Art for Niebuszewo – workshop project

W ramach obchodów 10-lecia m/s OFFicyna został zrealizowany m.in. projekt „Sztuka dla Niebuszewa” przy udziale wybitnych artystów spoza Szczecina. W styczniu był to projekt warsztatowy pod kierunkiem Marcina Berdyszaka i przy udziale dwóch grup szczecinian. Przedsięwzięcie tematycznie dotyczyło Niebuszewa i Szczecina, a jego efekty zostały zaprezentowane w maju 2008.

added:: 2008-01-01