16.dokumentART - European Film Festival

Europejski Festiwal Filmowy „dokumentART” to odbywający się od 1992 r. festiwal filmów bazujących na rejestracji rzeczywistości. Dokumentalny punkt wyjścia dla produkcji filmowej stanowi podstawę corocznego badania stanu świadomości europejskich twórców, posługujących się medium filmu, oraz aktualnie używanego przez nich języka.

Jest to szczególnie istotne wobec stale zmieniających się warunków zewnętrznych dla tego medium, na które wpływ mają m.in. rozwój amatorskiej kultury video, popularność programów TV bazujących na rejestracji rzeczywistości, masowa produkcja urządzeń rejestrujących (cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony komórkowe).

„dokumentART” to dziś renomowane coroczne wydarzenie w dziedzinie filmu europejskiego. Oryginalnie organizowany przez Miasto Neubrandenburg  oraz Stowarzyszenie Latücht Film & Medien, dziś współtworzony jest przez szczecińskie Stowarzyszenie OFFicyna (www.officyna.art.pl). Sam projekt stawia sobie za cel stworzenie pierwszego w Europie festiwalu filmowego z równoważnym programem po obu stronach granicy państwowej: polsko-niemiecki europejski festiwal filmowy „dokumentART”.

 
added:: 2007-09-01