„Obrazy bez obrazów” – exhibition - Magdalena Tyczka

Obraz jest interaktywny, zmienia się zależnie od oświetlenia, wnętrza, pory roku, usytuowania widza. W dużej mierze to właśnie widz i otoczenie tworzą obraz.

Wystawa w sposób ironiczny bada te wzajemne relacje, stawiając pytanie:  obraz jest czy go nie ma?

Wystawa jest również złamaniem stereotypu wystaw z obrazami i samego tworzenia.Obraz tak naprawdę jest wszędzie tylko ramy tworzą kadr. Malarz odzwierciedla rzeczywistość na płótnie i narzuca swój subiektywny sposób widzenia.Tutaj mamy zaprzeczenie – nie ma obrazu, pozostaje dowolność odbioru.

Wystawa daje możliwość własnej analizy, inwentaryzacji przestrzeni galerii, znalezienia własnego sposobu odbioru rzeczywistości bez malarza. 

added:: 2007-07-01