Murki i Piaskownice - multimedia exhibition - Karolina Freino

"Murki i Piaskownice" to projekt poruszający problem użycia niemieckich i żydowskich nagrobków jako materiału budowlanego w powojennym Szczecinie. Nagrobki te, używane były masowo do budowy murków, piaskownic czy śmietników na terenie całego Szczecina.  Moim zamiarem jest chęć zwiększenia świadomości i wrażliwości mieszkańców na historię naszego miasta, która determinuje także jego teraźniejszość. Projekt to próba zwrócenia uwagi codziennego przechodnia na to, co się wokół niego znajduje. Jeśli wskutek politycznych uwarunkowań użyto kiedyś nagrobka jako budulca, to być może nie jest możliwa natychmiastowa zmiana takiego stanu rzeczy. Możliwe jest jednak zwiększenie świadomości tego faktu, co mam nadzieje przyczyni się do ogólnego wzrostu poszanowania dziedzictwa historycznego naszego miasta, niezależnie, czy pochodzi z jego niemieckiej, żydowskiej czy polskiej przeszłości.

added:: 2007-06-01