Sztuka... wyboru - workshop performance

Projekt „Sztuka… wyboru” to seria warsztatów, dla młodzieży ponadgimnazjalnej, z takich dziedzin jak film, dziennikarstwo, rzeźba publiczna, kreacja przestrzenna, teatr tańca oraz praca z tekstem i w obszarze wideo. Poszczególne przedsięwzięcia prowadzone były przez autorytety i specjalistów w danych dziedzinach. Projekt służył aktywizacji młodych ludzi, udzieleniu odpowiedzi na nurtujące pytania, a także wysublimowaniu drzemiących w nich talentów.

W programie m.in. wystawy, pokazy filmów i koncert – wszystko to przygotowane pod okiem takich nazwisk jak: Berdyszak, Szpener, Brejdak, Frymus, Hołubowska, Wójcik.

Projekt sfinansowano ze środków wojewódzkiego programu przeciwdziałania uzależnieniom na lata 2006-2015 ujętych w budżecie województwa zachodniopomorskiego w 2008 roku. Projekt dofinansowany przez gminą miasto Szczecin.

added:: 2008-11-01