17th. European Document Film Festival dokumentART 17-22.10.2008

Co roku w Szczecinie i Neubrandenburgu spotyka się europejska innowacyjna scena filmu dokumentalnego. W tym samym czasie po obu stronach Odry prezentowane są filmy rejestrujące procesy zmian w otaczającej rzeczywistości, operującej pomiędzy tradycją i awangardą, dotykające i przekraczające granice gatunku.

added:: 2008-10-17