Exhibition of cultural studies science club

Wystawa młodych  twórców ze Szczecina. Przede wszystkim studentów pierwszego roku Kulturoznawstwa US. Każdy z nich zaprezentuje inną koncepcje sztuki. Oglądalismy głównie malarstwo i rysunek-prace długie, szerokie, kolorowe, jak zarówno prace małe i wąskie, czarno-białe.

added:: 2008-05-01